Về

MarketResearch.Asia có thể là các nhà cung cấp công nghiệp-hàng đầu của nghiên cứu thị trường và kinh doanh các ấn phẩm. Mua tên miền này để cung cấp cho thị trường toàn diện và thông minh dữ liệu thông tin về các xu hướng công nghiệp, công nghệ, sản phẩm, và dịch vụ tùy chỉnh nghiên cứu và đặt tất cả, bao gồm kiến thức cơ bản trên ngành công nghiệp trên toàn thế giới.

Khách hàng của bạn sẽ bao gồm sản xuất, công nghệ thông tin, điện tử, năng lượng thay thế, viễn thông, công nghệ sinh học, cũng như các trường đại học hàng đầu thế giới, Phòng thí nghiệm nghiên cứu và bệnh viện, các tổ chức tài chính, tổ chức phòng thủ và chính phủ.

MarketResearch.Asia cũng được đặt để trợ giúp với bất cứ nhu cầu nghiên cứu cụ thể.